ZMSK ZielMANOśrodek Informatyczny PZ Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Góra   Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej

Seminarium ZielMAN'2000 - logo

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz -przewodniczący

prof. dr hab. inż. Maciej Walkowiak
prof. dr hab. inż. Czesław Kościelny
prof. dr hab. Janusz Gil
dr inż. Janusz Baranowski

Komitet organizacyjny

dr inż. Janusz Baranowski -przewodniczący

mgr inż. Paweł Skalski
mgr inż. Roman Rekut
Krzysztof Jarosiński
inż. Marcin Zielnica
mgr inż. Jerzy Dobrzyński
mgr inż. Franciszek Tomaszewski
mgr inż. Rafał Adamczak

Poprzednie edycje


Odwiedź również


Program seminarium

900 Wprowadzenie - prof. dr hab. inż. Józef Korbicz,
Koordynator Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN.
910-930 ZielMAN - Zielonogórska Miejska Siec Komputerowa, stan aktualny i kierunki rozwoju - Janusz Baranowski, Ośrodek Informatyczny Politechniki Zielonogórskiej.
930-950 GIS w zarządzaniu miastem Zielona Góra i plany wykorzystania Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN do jego zastosowania - Czesław Bukiel, Ośrodek Informatyki, Urząd Miejski, Zielona Góra.
950-1010 Nowe podejście do budowy sieci metropolitalnych i regionalnych z wykorzystaniem gigabitowego Ethernetu - Marcin Szczepański - Enterprise Systems Ericsson - Warszawa
1010-1030 Sieci Ethernetowe jako platforma gwarantowanej jakości usług w sieciach operatorskich - Marcin Szczepański - Enterprise Systems Ericsson - Warszawa
1030-1050 Nowe technologie oprogramowania i ich zastosowanie w e-businesowych systemach informatycznych - Zygmunt Mazurkiewicz - TRAX - Zielona Góra
1050-1110 Przesylanie danych, glosu i obrazu w sieciach IP- Piotr Skirski - Cisco- Warszawa
1110-1130 Przerwa
1130-1150 Akademie sieciowe Cisco - Jacek Raczkowski - Cisco - Warszawa
1150-1210 Gigabit Ethernet w sieciach MAN i LAN - Marek Marcinkowski - ATM - Warszawa.
1210-1230 Internet w sieciach komórkowych - Krzysztof Wilkowski - IDEA Centertel - Warszawa
1230-1250 Systemy transmisji cyfrowej i dostępu do Internetu w TPSA - Krzysztof Kuczak - TPSA - Zielona Góra
1250-1310 Urządzenia dla sieci LAN i MAN firmy Intel - Jarosław Matschey - Intel - Warszawa.
1310-1330 Infrastruktura sieciowa i serwery firmy Intel - Krzysztof Banel - Intel - Warszawa
1330 Dyskusja z udziałem uczestników seminarium oraz prezentacja sprzętu i oprogramowania

Powrót