logo99.gif

październik 1999, Zielona Góra Politechnika Zielonogórska
ZIELONOGÓRSKA
MIEJSKA SIEĆ KOMPUTEROWA
W NAUCE, GOSPODARCE I ADMINISTRACJI REGIONU

Spis treści

Janusz Baranowski, Paweł Skalski, Roman Rekut
ZielMAN - Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa, stan aktualny i kierunki rozwoju
PDF 74 kB

Paweł Skalski, Roman Rekut
Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa ZielMAN jako platforma sprawnej wymiany informacji w Zielonej Górze
PDF 58 kB

Tomasz Wichary, Krzysztof Bogusławski
Rola Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie dla regionu zachodniopomorskiego
PDF 90 kB

Maciej Walkowiak
Matematyka w sieci komputerowej
PDF 85 kB

Jarosław Urbanek
Tigris - Serwer Dostępowy dla sieci biznesowych
PDF 97 kB

Roman Walenciak
Zastosowanie lokalnych sieci komputerowych do cyfrowego nadzoru video
PDF 288 kB

Tadeusz Antoniewicz
Internet jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności lubuskich przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską
PDF 423 kB

Agnieszka Węgrzyn, Roman Torończak
Wykorzystanie środowiska Oracle w tworzeniu internetowej aplikacji - baza danych środowiska naukowego Ziemi Lubuskiej
PDF 66 kB

Roman Rekut, Paweł Skalski
Wirtualne Sieci Prywatne - bezpieczne sieci korporacyjne przez Internet
PDF 368 kB

Czesław Bukiel
System Informatyczny Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze i plany wykorzystania ZMSK „ZielMAN" dla jego rozwoju
PDF 415 kB
  

         powrót