logo97.gif (17012 bytes)

październik 1997, Zielona Góra Politechnika Zielonogórska
ZIELONOGÓRSKA MIEJSKA SIEĆ KOMPUTEROWA
W NAUCE I GOSPODARCE REGIONU

Spis treści

Janusz Baranowski, Waldemar Woźniak, Paweł Skalski
Zielonogórska Miejska Sieć Komputerowa – stan aktualny i kierunki rozwoju
PDF 346 kB

Józef Janyszek
Miejskie sieci komputerowe jako ważny element infrastruktury komputerowej kraju
PDF 63 kB

Mścisław Nakonieczny, Stanisław Starzak, Maciej Stroiński, Jan Węglarz
Naukowa, krajowa sieć ATM POL-34
PDF 219 kB

Łukasz Gwara, Waldemar Woźniak
Zasoby informacyjne w aspekcie rozbudowy sieci metropolitalnych
PDF 221 kB

Maciej Walkowiak
Opłacalność inwestowania w sieci telekomunikacyjne
PDF 128 kB

 

         powrót