ZMSK ZielMANOśrodek Informatyczny PZ Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Góra   Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Metrologii Elektrycznej

Seminarium ZielMAN'2000 - logo

Komitet Naukowy

prof. dr hab. inż. Józef Korbicz -przewodniczący

prof. dr hab. inż. Maciej Walkowiak
prof. dr hab. inż. Czesław Kościelny
prof. dr hab. Janusz Gil
dr inż. Janusz Baranowski

Komitet organizacyjny

dr inż. Janusz Baranowski -przewodniczący

mgr inż. Paweł Skalski
mgr inż. Roman Rekut
Krzysztof Jarosiński
inż. Marcin Zielnica
mgr inż. Jerzy Dobrzyński
mgr inż. Franciszek Tomaszewski
mgr inż. Rafał Adamczak

Poprzednie edycje


Odwiedź również


Materiały seminaryjne

Materiały seminaryjne zostały przygotowane w formacie MS Word 2000 i zostały przekonwertowane do formatu Portable Document Format (PDF). Pobierz Adobe Acrobat ReaderMateriały mogą być przeglądane lub drukowane z użyciem dostępnego bezpłatnie narzędzia firmy Adobe - Adobe Acrobat Reader do pobrania po naciśnięciu widocznego obok przycisku.

Spis treści

"; } ?>
Tytuł
Autor/Autorzy
Objętość w kB
$autor - $firma

Powrót